Thursday, December 31, 2009

JAKARTA+PUNCAK+BANDUNG disember 2009

J + A + K + A + R + T + A kota macet


P + U + N + C + A + K kota dingin


B + A + N + D + U + N + G kota shopping

Sunday, November 8, 2009

4 NEGARA EROPAH oktober 2009

P E R A N C I S - I R E L A N D - S E P A N Y O L - E N G L A N D


K O T A - F E S Y E N- P A R I SK O T A - M E T R O P O L I T A N - L O N D O N


K O T A - A M A N - D A M A I- D U B L I N - I R E L A N D


K O T A - S E N I - G A U D I - B A R C E L O N A


K O T A - U N I K - A L H A M B R A - G R A N A D A - S E P A N Y O L

Sunday, June 28, 2009

BEIJING JUN 2009UMRAH APRIL 2009
Thursday, January 1, 2009

HAJI 2006

BALI 2002

Tuesday, November 25, 2008

Bersama suami yang tersayang


Hari jadi yang ke 38......Melancong ke terengganu


jalang-jalang gi terengganu mula-mula nak gi beli belah tapi terpaksa kena gi kat dalam gambar sebab modde dodde